Våra medarbetare

Våra medarbetare

Frentabs viktigaste resurs är våra medarbetare! Vi utvecklas tillsammans som företag, men också som människor. För oss är det viktigt med ett inkluderande ledarskap och att vi trivs på jobbet, därför arbetar vi regelbundet med ledarskapsutbildningar och personlig utveckling. Tillsammans har vi arbetat fram våra tre ledord; respekt, nytänkande och affärsmässiga. Detta har skapat vår värdegrund och genomsyrar allt vi gör.

Våra medarbetare är väldigt engagerade och besitter stor yrkesstolthet vilket vi värdesätter högt. Vi bygger vår organisation långsiktigt genom att ta vara på varje enskild medarbetares potential och ambition. Det gör att våra medarbetare trivs med att arbeta tillsammans och att vi ses som en attraktiv arbetsgivare.

För att må bra behöver man känna sig tillfreds både på jobbet och på fritiden.
Om vi trivs och har roligt på jobbet så är vi helt övertygade att vi levererar därefter.
På Frentab bryr vi oss om varandra, på riktigt. Vi bygger gemenskap genom att erbjuda alla våra medarbetare möjlighet att delta i en mängd olika aktiviteter. Vi arbetar proaktivt mot stress och för god hälsa så att alla som arbetar hos oss ska må bra på lång sikt.

Medarbetar-verktyg

På Frentab använder vi oss av ett digitalt verktyg där vi kontinuerligt mäter hur organisationen mår genom frågeställningar till våra medarbetare hur de upplever arbetsplatsen ur flera perspektiv. På så sätt kan vi vara proaktiva i vårt arbetsmiljöarbete och skapa ett gemensamt engagemang mot samma mål. För oss är det viktigt att alla ska känna sig inkluderade och sedda i sina roller. Vi skapar resultat tillsammans – oavsett om du arbetar som redovisningsekonom på huvudkontoret, maskinist i bergtäkten eller som anläggare i ett entreprenadprojekt.

Mångfald och jämställdhet

På Frentab arbetar vi aktivt med mångfald och jämställdhet genom att ge alla samma möjligheter till bland annat utbildning, karriär och kompetensutveckling. Vi arbetar ständigt för att förbättra den fysiska och psykiska arbetsmiljön och att arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla.