Frentab är idag huvudsponsor till Värmdö IF och Ingarö IF, samt utbildningssponsor till Gustavsbergs Handboll. Vi ger föreningarna förutsättningar att utbilda i ledarskap, kost, hälsa samt att vi bidrar till verksamhetskostnader för barn- och ungdomsidrott. Vi vill att alla ska få möjlighet att börja idrotta och även ha möjlighet att fortsätta idrotta, därför går en del av vårt bidrag till medlemskostnader för dem som inte har de ekonomiska förutsättningarna att kunna delta.

För oss är det viktigt att alla får vara med. Vi har en tydlig princip att de projekt som vi sponsrar ska rikta sig till en bredare målgrupp snarare än en elitsatsande minoritet. Vi tycker att respekt gentemot varandra är en viktig bas, i alla sammanhang och inte minst när det gäller idrott. En annan viktig hjärtefråga för oss är att skapa en inkluderande miljö och en välkomnande positiv attityd till varandra. Två grundpelare i allt vi gör är glädje och gemenskap, dessa vill vi sprida bortom våra verksamhetsområden.

Vi tycker att det är viktigt att vara engagerade, ta socialt ansvar och bidra där vi arbetar och verkar.  Det gör vi genom idrotten och lokala idrottsföreningar samt till de som är vår framtid; Värmdös barn och ungdomar.

Vi är Frentab.