Frentab som partner

Medarbetarna är vår främsta tillgång

I turbulenta tider är det tryggt att veta att Frentab har en långsiktig och stabil ägarfamilj samt att vi har byggt en företagskultur som är familjär där alla bryr sig om varandra och vi hjälps alltid åt som ett lag. Som privatägt företag har vi fördelen med att vi kan sätta bolagets och medarbetarnas bästa i första rummet, detta skapar ett enormt engagemang hos all personal som borgar för väl genomförda projekt. Hos oss stannar medarbetarna under lång tid, det gör att vi bygger långsiktiga, trygga och personliga relationer med våra kunder och partners.

Värdegrund

Alla våra bolag är värderingsstyrda sedan många år tillbaka utifrån våra tre ledord, Respekt, Affärsmässiga och Nytänkande. Dessa ord genomsyrar arbetet i verksamheterna och vi sätter ett stort värde i att våra samarbeten drivs med samma värdegrund. Vi väljer noggrant våra samarbetspartners och tror att lyckade samarbeten präglas av öppenhet, förtroende och långsiktighet.

Ekonomisk stabilitet

Vi har en sund tillväxt med mycket god lönsamhet där stora delar av resultaten återinvesteras löpande i bolagen. Soliditeten är urstark och skapar en stor trygghet att kunna ingå långsiktiga affärer där insatsen av det egna kapitalet är helt avgörande. Vi investerar kontinuerligt i alla våra bolag och medarbetare för att säkerställa en fortsatt god lönsamhet över tid. Med en stark kassa som bas och genomtänkt belåning blir vi väldigt ekonomiskt stabila över tid.

Tillsammans skapar vi förutsättningar för lyckade och lönsamma affärer även framöver!