Om Frentab fastighets-utveckling

Hörnet där man slog i tån, hur man slet med att få in soffan genom dörröppningen eller var någon tog sina första steg. Det är sådant som hem med tiden fylls med – minnen. Vi sätter stor stolthet i vårt personliga engagemang i varje projekt. Förståelsen för hur vi vill leva och bo är grunden i hela vår process och genom att vara lyhörda för vad våra kunder efterfrågar – trygghet och genomtänkt arkitektur och hållbara, tilltalande materialval – skapar vi genuina grannskap och bostäder med tydligt fokus på helheten där engagemanget känns i väggarna.

Affärsidé

Att möjliggöra en social tillvaro där generationer umgås och ger liv åt våra byggen är en av grundstenarna när vi påbörjar ett projekt. Vi bygger områden där gemenskap, trivsel och trygghet utgör basen i utemiljöer som gör plats för spontana möten och ger tid över för det som är viktigt. Att komma hem är så mycket mer än att stänga dörren om sig, i våra projekt vill vi låta den stå på vid gavel och låta livet kliva på.

En nära dialog och ett gott samarbete mellan interna och externa parter är en framgångsfaktor vi tagit fasta på när det gäller att tillgodose kundens behov.

Vårt ansvar

Vi ansvarar för hela fastighetsutvecklingsprocessen, från markförvärv till det att de nyblivna bostadsägarna står med bultande hjärta innanför tröskeln. Det innebär att vi kan säkerställa en sund ekonomi och riskhantering i alla projekt men också att vi kan kvalitetssäkra varje steg i processen.

Hållbarhet

Långsiktighet och hållbarhet för oss handlar om hur vi kan minska vår påverkan på samhället i stort, genom att göra det lilla. Därför bygger vi klimatsmart med ekologi i fokus. Vi använder inte dessa begrepp lättvindigt och vi bygger inga luftslott. Vi bygger inte bara bostäder utan hela bostadsområden där vi skapar både social och ekologisk hållbarhet.

Trygg & pålitlig partner

Att vi får vara delaktiga i något där några av de största ögonblicken i livet kommer att utspelas är ett faktum vi är ödmjuka inför och mycket stolta över. Därför förstår vi värdet av att vara en trygg och pålitlig partner som bygger hem man vill leva, älska och förälska sig i.

Vi är Frentab.

Referensprojekt

Kontakt

FASTIGHETS-
UTVECKLING

Besöksadress

Algatan 3

134 40 Gustavsberg

Kontakt

John Fransson

08-598 140 60

Faktureringsadress

Frentab Fastighetsutveckling AB
FE 1425-1016 Scancloud
SE-831 90 Östersund

 

Efaktura PeppolID: 0007:5568465875

 

efakt.frentabfastutv@pdf.scancloud.se