Med stolta och engagerade
medarbetare anlägger vi ett
hållbart samhälle från grunden.

 

LEDIGA JOBB JUST NU – SÖK

BEHÖVER DU FYLLNADSMASSOR?fyllnadsmassor@frentab.se

ANBUD/PRISFÖRFRÅGAN
anbud@frentab.se

Frentab Entreprenad är en trygg och pålitlig partner inom markentreprenader. Vi vill överträffa våra kunders förväntningar och bygga långsiktiga relationer genom delaktighet och yrkesstolthet.

Vi utför entreprenader inom väg och mark, vatten och avlopp samt anläggning inom Storstockholm.  Våra kunder är professionella beställare inom offentliga sektorn, bygg- och fastighetsbolag samt privata näringsidkare. Våra projekt varierar i komplexitet och omfattning. Med vår gedigna erfarenhet, kompetens och passion skapar vi hållbara och funktionella lösningar i projekten vi utför.

Frentab stolta och engagerade medarbetare anläggare och grävmaskinist

Frentab Entreprenad är ett starkt team där varje medarbetare är oerhört viktig i sin roll

Tillsammans bygger och utvecklar vi företaget och skapar en arbetsmiljö där vi bryr oss om varandra och är stolta över det vi gör. Nöjda medarbetare är vårt vinnande koncept, det genererar långsiktiga relationer och återkommande kunder.

Frentab entreprenad anläggare, rörläggarec, elektrosvets
frentab entreprenad samhällsbyggare

Vår strävan är att minimera vår påverkan på miljön och skapa långsiktiga, ekonomiska fördelar för våra kunder. Vi prioriterar hållbara lösningar i alla våra projekt.

Frentab entreprenad mättekniker