Om Frentab
entreprenad

Vi på Frentab Entreprenad utvecklar och bygger framtiden från grunden, något vi är väldigt stolta över. Utveckling är en naturlig och viktig del av samhället där vi har en ansvarsfull roll när vi bygger ut infrastrukturen för nya behov.

Våra projekt varierar i komplexitet och omfattning, och något vi alltid har som ledstjärna är vår yrkesstolthet och kundnöjdhet. Detta i kombination med vår långa erfarenhet och höga kompetens gör att vi kan säkra en stabil process som alltid infriar kundens förväntningar.

För oss är kvalitet något självklart och en faktor vi aldrig kompromissar med. Vi håller vad vi lovar och levererar det vi säger helt enkelt. Våra kunder finns i Stockholmsregionen och verkar främst inom den offentliga sektorn, men även de stora byggbolagen är återkommande kunder hos oss.

Affärsområden

Vi bygger långsiktiga relationer genom samarbete och en affärsmässig inställning där vi lägger stor vikt vid att vara lösningsorienterade och transparenta i processen. Bland våra projekt ryms schakt- och betongarbeten, där vi till exempel gör grund och markarbeten för både bostäder och arbetsplatser. Vi bygger även ut infrastrukturen i form av VA-nät och fjärrvärme, vilket innebär att vi drar ledningar under marken som förser samhället med dricksvatten och värmer upp husen du bor i. Vi anlägger parker och gatunät för att du ska kunna sitta på en parkbänk och njuta av solen eller gå tryggt på trottoaren. Arbeten som gör att samhället fungerar och som från vår sida genomsyras av skicklighet, arbetsglädje och engagemang.

Långsiktigt

Att tänka långsiktigt när det gäller hållbarhet är något vi ständigt arbetar med. Rent konkret så innebär det att vi arbetar med en modern maskinpark som efterföljer de senaste miljökraven och vi ser alltid till att överblivet byggmaterial återvinns. Vi arbetar också aktivt i vårt dagliga arbete med att göra så lite påverkan på miljön som möjligt genom att till exempel minimera transporter.

Policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

För att ta del av Frentabs KMA-Policy kan du skicka ett mail till info@frentab.se

Tillsammans

Frentab Entreprenad är ett starkt team där vi ser varje medarbetare som oerhört viktig i sin respektive roll. Det är med stor stolthet som vi tillsammans bygger och utvecklar företaget och skapar en arbetsmiljö där vi bryr oss om varandra. Nöjda medarbetare är vårt vinnande koncept vilket genererar långsiktiga relationer och återkommande kunder.

Vi är Frentab.

Kontakt

ENTREPRENAD

Besöksadress

Algatan 3

134 40 Gustavsberg

Kontakt

08-578 671 00

info@frentab.se

Faktureringsadress

Frentab Entreprenad AB
FE 1425-1024 Scancloud
SE-831 90 Östersund

 

Efaktura PeppolID: 0007:5567221220

 

efakt.frentabentr@pdf.scancloud.se