Förändringar vid Koviks Bergtäkt och Återvinning

Från och med den 1 juni 2020, kommer verksamheten vid Koviks Bergtäkt och Återvinning att ändra inriktning.

På grund av att vårt nuvarande tillstånd går ut och att ett nytt tillstånd inte är på plats kommer vi från och med den 1 juni inte att producera bergkrossmaterial eller ÅV-massor.

Mottagning av schaktmassor kommer fortsatt att ske.

Dock så stärks rutinerna kring mottagning av schaktmassor, då dess lämplighet ska bedömas innan schaktmassor tas in på anläggningen.

Information om hur Ni går tillväga för bedömningen av massor finns att hämta här på hemsidan under ”Återvinning”.

Vid frågor kan ni skriva till oss på kovik@frentab.se eller ringa på telefon 08-598 140 00.

Vi arbetar aktivt med att få nya tillstånd och så snart de är på plats kommer vi att informera Er.

Med Vänliga Hälsningar
Frentab Återvinning AB