Om Frentab återvinning

På Frentab Återvinning erbjuder vi olika typer av kross- och återvinningsprodukter till bygg- och anläggningsbranschen via vår anläggning i Kovik.
Vid bygg- och anläggningsarbeten uppstår det ofta ett överskott av schaktmassor som kan få nytt liv. Genom att vi tar emot schaktmassorna och bearbetar dem får vi fram nya återvunna produkter som åter kan användas i samhället.

Kovik

Koviks Bergtäkt och Återvinning är en kombinerad anläggning med både bergtäkt och återvinningsverksamhet. Vi erbjuder våra kunder möjligheten att på en och samma plats kunna lämna material i form av schaktmassor och samtidigt köpa återvunna produkter alternativt bergkrossprodukter.

Kvalitet

För oss är det självklart att ta hand om det överskott på massor som uppstår när vi bygger. Eftersom vi har full insyn i hanteringen av allt material kan vi säkerställa att det tas tillvara på ett klimatsmart sätt. Det ger oss även möjligheten att spåra och införskaffa oss en djupare kunskap om byggmaterialens sammansättning. Leveranstryggheten gör att vi kan hålla våra tidsplaner och kvalitetssäkra grunden i alla våra byggprojekt.

Miljö

Vad vi lämnar efter oss är en viktig fråga för oss på Frentab. Genom att verka nära våra kunder kan vi tillsammans minska vår miljöpåverkan och återvinningsverksamheten ger oss möjlighet att aktivt arbeta för ett mer hållbart samhälle där vi tar vara på alla resurser som finns.

Kontor

Vårt kontor ligger i Kovik i anslutning till vår bergäkt- och återvinningsanläggning. Välkommen till oss!

Vi är Frentab!

Dokument

Införsel av jord & schaktmassor

Kontakt

ÅTERVINNING
-KOVIK

Besöksadress

Lagnövägen 23

132 36 Saltsjö-Boo

Kontakt

08-598 140 00

kovik@frentab.se

Faktureringsadress

Frentab Återvinning AB
FE 1425-1032 Scancloud
SE-831 90 Ösersund

 

Efaktura PeppolID: 0007:5567221220

 

efakt.frentabaterv@pdf.scancloud.se

Öppettider 

Mån-Tors 06:00-16:00

Fre 06:00-14:00