Om Frentab återvinning

På Frentab Återvinning erbjuder vi olika typer av kross- och återvinningsprodukter till bygg- och anläggningsbranschen. Vi har idag två anläggningar, Kovik Kross- och Återvinningsanläggning samt Ekobacken.

Kovik & Ekobacken

Kovik Kross- och Återvinningsanläggning är en bergtäkt där vi producerar flera olika typer av krossmaterial. Där har vi också en mottagning för återvinningsmaterial där all massa bearbetas och säljs vidare i ny form. Vid Ekobacken nyttjar vi en markyta som genererar stora mängder krossmaterial.

Kvalité

För oss är det självklart att ta hand om det överskott på massor som uppstår när vi bygger. Eftersom vi har full insyn i hanteringen av allt material kan vi säkerställa att det tas tillvara på ett klimatsmart sätt. Det ger oss även möjligheten att spåra och införskaffa oss en djupare kunskap om byggmaterialens sammansättning. Leveranstryggheten gör att vi kan hålla våra tidsplaner och kvalitetssäkra grunden i alla våra byggprojekt.

Miljö

Vad vi lämnar efter oss är en viktig fråga för oss på Frentab. Genom att verka nära våra kunder kan vi tillsammans minska vår miljöpåverkan och återvinningsverksamheten ger oss möjlighet att aktivt arbeta för ett mer hållbart samhälle där vi tar vara på alla resurser som finns.

Kontor

Under hösten 2018 har vi öppnat ett nytt kontor i Kovik där Återvinningsbolaget är beläget. Varmt välkomna till någon av våra anläggningar!

Vi är Frentab.

Dokument

Införsel av jord & schaktmassor

Kontakt

ÅTERVINNING
-KOVIK

Besöksadress

Lagnövägen 23

132 36 Nacka

Kontakt

08-598 140 00

kovik@frentab.se

Faktureringsadress

Frentab Återvinning AB

Kund-id LKH1131

FE108

105 69 Stockholm

Öppettider 

Mån-Tors 06:00-16:00

Fre 06:00-14:00

ÅTERVINNING
-EKOBACKEN

Besöksadress

Leveransvägen 7-9

134 39 Gustavsberg

Kontakt

08-598 140 00

info@frentab.se

Faktureringsadress

Frentab Återvinning AB

Kund-id LKH1131

FE108

105 69 Stockholm

Öppettider 

Mån-Tors 06:00-17:00

Fre 06:00-14:00

Raster 09:00-09:30 & 13:00-13:30