Tillsammans effektiviserar vi
återanvändningen av
naturens resurser.

BEHÖVER DU FYLLNADSMASSOR?

fyllnadsmassor@frentab.se

 

VI SÄLJER STORSÄCK
atervinning@frentab.se

 

Frentab Återvinning erbjuder kross- och återvinningsprodukter till bygg- och anläggningsbranschen

Vi erbjuder ett brett sortiment av krossprodukter och tar även emot samt tar hand om det överskott av schaktmassor och entreprenadberg som uppstår vid bygg- och anläggningsarbeten. Genom att återvinna och bearbeta dessa schaktmassor och entreprenadberg får vi fram nya  produkter som kan återanvändas i samhället. Vi erbjuder också leverans av produkter, allt för att underlätta för våra kunder.

Vad vi lämnar efter oss är en viktig fråga för oss på Frentab. Genom att verka nära våra kunder kan vi tillsammans minska vår miljöpåverkan. Återvinningsverksamheten ger oss möjlighet att aktivt arbeta för ett mer hållbart samhälle där vi tar vara på alla resurser som finns.
Välkommen till oss!

Mottagningsblanketten
För att få föra in massor till en av våra anläggningar måste en anmälan upprättas. Anmälan ska göras för respektive projekt alternativt för respektive etapp vid större projekt. Innan massorna körs till anläggningen måste det godkännas. Syftet med anmälan om införsel av massor är att säkerställa att vi efterlever skyldigheterna i gällande lagstiftning samt vad som åläggs i myndigheternas beslut.

 

Frentab Återvinning Koviks återvinningsanläggning dumper Volvo A30

Anläggningar

Frentab Återvinning har två anläggningar där vi erbjuder våra tjänster, Koviks bergtäkt och återvinning samt Fagerdala.

Vid Koviks bergtäkt och återvinning erbjuder vi ett brett sortiment av kross- och återvunna produkter. Vid anläggningen sker också en mottagning av entreprenadberg och schaktmassor.

Fagerdala är en terminal där vi erbjuder våra kunder möjligheten att på en och samma plats kunna lämna material i form av schaktmassor och samtidigt köpa återvunna produkter alternativt bergkrossprodukter.

För att få mer information om våra produkter  eller vid andra frågor är det bara att kontakta oss.

frentab Återvinning Kovik kontor säljare ekonomi

Prislistor
Kontakta vår säljare för  information om priser och materialtillgång.

Kvalitetsdokument
Kontakta säljaren eller driftsansvarig för information om tillgång på material, intippning, tillstånd, siktkurvor eller andra frågor. 

Säljare

Pierre Widman
08-598 140 03
pierre.widman@frentab.se

Driftansvarig

Joel Hast
08-598 140 06
joel.hast@frentab.se