Detaljplan för Snättringe

Äntligen har detaljplanen vunnit laga kraft för vår fastighet i Snättringe, Huddinge!

Här planeras för ungefär 160 bostäder i form av flerbostadshus, radhus samt förskola.