Nollvision med Elsa och Robin
Begreppet arbetsplatsolyckor är brett och det innefattar såklart även administrativa roller – Vad innebär Nollvision Arbetsplatsolyckor för Robin och Elsa som arbetar på huvudkontoret?  Det får vi svar på i den femte Nollvisionsintervjun gällande arbetsplatsolyckor på Frentab.
– Vad gör ni om dagarna?
Robin: Jag gör lite allt möjligt, jag arbetar med bland annat IT där det just nu pågår ett omfattande arbete kring vår struktur. Jag gör också uppdateringar av våra kvalitetsdokument. Oftast när man inte vet vart man ska ringa så ringer man till mig!
Elsa: Jag är redovisningsekonom för Frentab Entreprenad och Frentab Maskin.
– Vad innebär nollvisionen för er?
Robin: Det är ju rätt beskrivande i sig, noll arbetsplatsolyckor. På ett kontor kan det se lite annorlunda ut, ute i produktion kan det dyka upp risker mer plötsligt som man inte räknat med medan här på kontoret blir det väldigt mycket statiskt arbete. Jag tänker också på den psykiska arbetsmiljön, alltifrån ljudvolym till stress. För mig är det en vision om att alla ska må så bra som möjligt i huvudet och släppa jobbet när man går hem.
Elsa: Ja, det blir utifrån där man jobbar. Vi behöver inte se upp för en backande hjullastare, men vi har andra utmaningar i vårt dagliga arbete som rör både den psykiska och fysiska arbetsmiljön. Sitter vi helt galet hela dagarna så går vi sönder till slut.
Robin: Frentab har väldigt bra förutsättningar för att den fysiska arbetsmiljön ska vara så bra och ergonomisk som möjligt.  Vi har bra belysning, nyrenoverat, höj och sänkbara skrivbord och möjligheten till terminalglasögon om man behöver det.
Elsa: Jag vet i fåglarna, jag håller på att vänja mig vid terminalglasögonen haha! Men det är viktigt att vi har hjälpmedel som minskar problem som kan uppstå, som huvudvärk och ont i ryggen.

– Varför är det här arbetet viktigt?

Robin: För att uppmärksamma och medvetandegöra. Att vi ska ha en gemensam syn och att man förstår att det går att förbättra och förändra.
Elsa: John säger i vår rekryteringsfilm att personalen är allt och om personalen mår bra fysiskt och psykiskt så kan vi göra ett bra jobb, det går hand i hand.
Robin: Den tanken ska ju sen följa med från Jonne och hela vägen ner i organisationen, det är så det blir genuint äkta, att det faktiskt är så.
Elsa: Ja, så att man inte bara sitter och läser de här nollvisionsintervjuerna och så stannar det där.

– Hur berör det enskild medarbetare?

Elsa: Varje enskild medarbetare har ett ansvar, det kan ju vara brister på olika sätt, man får applicera det på sin vardag.
Robin: Uppmärksamma varandra och vara lyhörd inför varandra tror jag också är viktigt.
Kommer man först, går sist och skickar mail mitt i natten så kanske man behöver en kollega som uppmärksammar det. Att vi tar hand om varandra och vågar säga till, att skapa en dialog.
Elsa: Eller att man pratar med sin närmsta chef eller HR om man tycker att det samtalet är jobbigt att ta face to face. Men att man lyfter det.
– Hur kan vi alla bidra i våra roller i vardagen?
Elsa: Ta ansvar och öppna ögonen. Jag och vår ekonomichef Johanna höll på att få en stor plåtbit i huvudet i vintras. Den blåste av precis när vi kom gående, sådana händelser vill man ju också minimera så mycket det går.
Robin: Släng iväg ett sms eller ett mail till berörd, ute på arbetsplats är det arbetsledningen och på kontoret har man sin närmsta chef. Tycker man inte att man får gehör finns också skyddsombud att vända sig till.

– Vad tycker ni att det här arbetet ska resultera i?

Robin: Allt är så lättillgängligt idag, vi är ständigt uppkopplade. Det plingar till hela tiden av mail och sms. Jag försöker alltid att koppla bort jobbet när jag kommer hem för att få en tydlig gränsdragning.
Elsa: Det är så lätt att fastna i det, att man kollar mailen det första man gör på morgonen och det sista man gör på kvällen. Jag har inte ens notiser på min mail. Det är ett aktivt val att jag måste gå in och kolla, för att minska den stressen.
Robin: Det här är ju ett förbättringsarbete, både kring fysiska arbetsplatsolyckor och psykosociala orsaker. Jag tycker att det ska resultera i att alla fantastiska kollegor som är på jobbet idag kommer till jobbet även nästkommande arbetsdag. Ingen som blir sjukskriven av oegentligheter som vi tillsammans hade kunnat förhindra.
Elsa:  Jag tänker att det ska resultera i inga onödiga risker, varken att få något i huvudet, bli påkörd eller utbränd.