Nollvision med Thomas & Tomas

I den tredje intervjun i vårt Nollvisionsarbete åker vi ut i produktion och hör oss för vad två av våra yrkesarbetare tycker och tänker.

Hur kan vi arbeta vidare med att vara proaktiva i säkerhetsarbetet kring arbetsplatsolyckor?

Svaren får vi av Thomas som är anläggare/rörläggare på Frentab och Tomas som är maskinist på vår Återvinningsanläggning i Kovik.

 

– Berätta lite om vad ni gör på dagarna!

Tomas: Jag kör lastmaskin så mitt arbete innebär att jag lastar ut berg och kross på Kovik. Jag placerar även olika fraktioner på rätt ställe i täkten.

Thomas: Jag sysslar med rörläggning och assisterar sprängare, och jag bistår maskinisten med olika moment på arbetsplatsen.

 

Vad innebär nollvisionen för er?

– Tomas: I och med hela nyetableringen på Kovik gör vi massa förbättringar i form av nya skyltar som kommer att göra det lättare att navigera vart man ska när man kör in. När nya vågen sen tas i bruk får vi ett helt nytt system som kommer att underlätta det dagliga arbetet ytterligare. Chaufförerna kommer inte behöva kliva ur bilen och fråga vart de ska, vilket bara det är en säkerhetsrisk med lastbilar och maskiner som lastar och lämnar. Hela uppbyggnaden av etableringen här på Kovik kommer att vara en stor del i det arbetet. Nollvisionen för mig är klara och tydliga instruktioner om hur vi ska arbeta för att minimera arbetsplatsolyckor.

– Thomas: För mig är det lite annorlunda, dels så är det mycket människor som rör sig i närheten av våra arbetsplatser, både privatpersoner och yrkesarbetare.

Det är stora maskiner och djupa schakter som kan bli livsfarliga om man inte är försiktig. Det bor ju folk i anslutning till våra arbetsplatser som rör sig där i sin vardag också, så det är viktigt med tydliga avstängningar.

 

Varför är det här arbetet viktigt?

-Thomas: Det är så lätt att man faller in i ett mönster, man tror sig veta hur maskinisten vanligtvis brukar göra och en dag så skiljer sig mönstret och en olycka inträffar. Vi måste inse att man aldrig får sänka garden när man arbetar runt maskinen. Det är viktigt också att man har en förståelse för arbete. Ibland kan jag bli förundrad över att folk inte verkar ha någon självbevarelsedrift, man är inte odödlig. Det finns massa döda vinklar som man behöver ha respekt för.

 Tomas: Ja, alltid söka ögonkontakt så att man vet att du är sedd. Det gäller lastbilar också. Det är så mycket små grejer som kan bli allvarliga situationer där man behöver iaktta en större försiktighet och förstå att även det kan ge stora konsekvenser.

– Thomas: Ja precis, i schakterna är det också så, det gäller att tänka till även om man gör det varje dag. I det här vädret är det förrädiskt när det fryser och töar om vart annat. Har man sprängt på vissa ställen blir det jordschakt och så bildas det sprickor, står du där då så blir du levande begravd. Det handlar om ett samarbete mellan maskinist och gubbe. Råder det några som helst oklarheter med schaktkanten är det bara att bredda och se till att det blir säkert att kliva ner. Det är lika mycket bådas ansvar.

 

Hur berör det enskild medarbetare?

– Tomas: Alla har ett eget ansvar och komma ihåg att alltid iaktta en försiktighet.

– Thomas: Ja, och att bara skapa ett tankesätt tror jag är nyckeln. Då kommer det bli naturligt att rapportera.

 

Kan ni ge något konkret exempel på hur vi ska arbeta med detta?

– Tomas: Jag tror att det skulle vara bra med en ansvarig på varje på arbetsplats. Om det är driftchef, arbetsledare eller platschef som ska ha huvudansvar, men att någon ser till att tillbudsrapporten blir gjord.

-Thomas: I min roll handlar det om en tydlig kommunikation sinsemellan. Jag kan inte springa runt som en vettvilling runt maskinen, utan vi behöver ha ständig kontakt så att man är med på vad den andra gör, ögonkontakt är A och O. Att aldrig ta för givet att man vet vad maskinisten tänker för att det är så man alltid brukar göra.

Vissa saker ser man inte heller när man går skyddsrond, de som genomför den är ju inte där varje dag. Vi som är ute och jobbar måste också se till att det är säkert att vistas på området. Ingen vill ha en schaktkant över sig eller bli påbackad av en maskin, då gäller det också att alla tar ansvar.

 

Vad tycker ni att det här arbetet ska resultera i?

-Thomas: Mindre skador, man behöver inte dö men man kan göra sig fruktansvärt illa. Att ha rätt klädsel och rätt utrustning är givetvis viktigt så att man syns, och att tänka efter före.

– Tomas: Att förstå att genvägar och ”jag ska bara”-situationer kan bli livsfarligt.

– Thomas: Det är lätt att vara efterklok, vissa gånger kanske man behöver åka och hämta den där skyliften fast det tar två timmar extra, när olyckan är framme går det fort och då står man där och önskar att man hade gjort rätt från början.