&Frankly – Frentabs medarbetarverktyg

Vi använder använder oss av ett medarbetarverktyg i app-form som heter &Frankly där vi kontinuerligt kan mäta hur medarbetarna upplever arbetsplatsen och få insikter i realtid för att kunna agera proaktivt.

Det är otroligt roligt att vårt arbete ger resultat och att våra anställda känner på det här sättet!

Tillsammans är vi oslagbara – Vi är Frentab.