Nollvision med Anton och Felix

I den andra intervjun om Frentabs Nollvision gällande arbetsplatsolyckor träffar vi vår utsättare och skyddsombud Anton tillsammans med vår anläggare Felix. Han har tidigare varit skyddsombud på sin arbetsplats innan han började på Frentab och tanken är att han så småningom ska gå in i den rollen här.
Här får vi möjlighet att läsa mer om deras upplevelser och erfarenheter kring arbetsmiljö och hur vi kan arbeta vidare med det!


Berätta lite om er bakgrund som skyddsombud!
– Felix:  Jag har varit skyddsombud på Veidekke tidigare. Det innebar att jag gick skyddsronder, gjorde arbetsberedningar och riskanalyser. Man kan säga att jag var ett “dagligt öga” på en arbetsplats.
– Anton: Jag kan bidra vid skyddsronder och i olika frågor som berör säkerhet och trygghet.
Att vara skyddsombud handlar om att hantera allt ifrån från arbetskläder till psykiska problem.
– Vad gör ett skyddsombud?
Anton:
 Man fungerar lite som ett språkrör för säkerheten på arbetsplatsen kan man säga.
Felix: Exakt! Ett skyddsombud är en röst för alla yrkesarbetare. Någon som kan föra diskussioner vidare som man kanske inte vill eller kan driva själv.
Min känsla är att man ibland blir ofrivilligt utsedd till “farbror polis” i negativ bemärkelse, det är inte tanken alls. Som skyddsombud ska man backa upp sina kollegor, vi finns här för att underlätta det dagliga arbetet!

Vad innebär nollvisionen för er?
– Anton: Att man ska kunna vistas säkert runt våra arbetsområden och våra anställda ska ha en trygg miljö att arbeta i.
När man går förbi våra arbetsplatser där det står Frentab så är det viktigt att det är lättframkomligt, säkert och att det ser proffsigt ut! Vi vill ju förknippas med yrkesmässighet.
– Felix: Där kommer trivsel in också. Är det inte ordning och reda så är risken att det eskalerar och det blir inte bra varken ur säkerhetssynpunkt eller för trivseln på arbetsplatsen, det går hand i hand.
– Anton: Nollvision tycker jag också innebär att alla vill ta ansvar för tillbudsrapporteringen, att det finns ett gemensamt engagemang i det arbetet.

Varför är det viktigt?
– Anton:
För att värna om personalen, vi måste ha rätt och schyssta förutsättningar för att klara av att göra jobbet på ett säkert sätt, inom alla ramar. Vi har inte så mycket UE:s som rör sig på våra arbetsplatser, vi känner varandra väl vilket jag tror är anledningen till att vi inte får in så mycket rapporteringar. Och det är ju som John nämnt tidigare, farligt när det blir en falsk trygghet.
– Felix: Det ska också vara säkert för tredje man. Även om vi känner att vi har koll själva så ska även de som passerar våra projekt känna att det är säkert där vi arbetar. Det är också viktigt med löpande uppföljning!

Kan ni ge något konkret exempel på hur vi ska arbeta med detta?
– Felix:
Vi måste få in ett säkerhetstänk där en observation och en tillbudsrapport är någonting positivt! Är det något som inte känns bra och man hittar en lösning så ska man ändå skicka in det så att alla får ta del av informationen.

Det är jäkligt viktigt för att vi inte ska göra om samma fel för framtida jobb.
Förhoppningsvis får alla en ökad förståelse för att saker och ting kan förbättras om vi använder oss av skyddsombuden och tillbudsmailen.
– Anton: Precis, det är så vi utvecklar våra rutiner.
Jag skulle vilja få in mer när det gäller trivsel. Tillexempel hur bodarna ser ut, hur maskinerna fungerar och hur vi beter oss mot varandra.
Felix: Och stressnivåer och sådana frågor!
Vad är en allvarlig olycka?
– Anton:
Personskador, både fysiskt och psykiskt.
– Felix: Dödsfall låter dramatiskt, men vi arbetar med tunga maskiner – det är verkligheten.
– Anton: Ett allvarligt tillbud kan också vara att det finns mögel i boden, så det finns ju nyanser såklart.
Hur berör det enskild medarbetare?
– Anton:
Det är vår arbetsmiljö, vi måste sätta nivån. Istället för att rycka på axlarna och tänka att det inte var så farligt så behöver vi se helhetsbilden. Det är mycket lättare att skicka iväg ett mail än att stå där klockan fyra med ett brutet ben i en situation som kunde ha förhindrats.
– Felix: Jag tror också att det till viss del handlar om bekvämlighet, typ “jag använder den här en gång i månaden, skitsamma” och det är där vi behöver få in säkerhetstänket mer.

– Hur kan vi alla bidra i våra olika roller i vardagen?
Felix:
Vi får hjälpa varandra, inse att det är för allas vår vinning!
Anton: Rapportera mera! Allting går att lösa bara vi vet om det.

– Vad behöver ni i ert dagliga arbete som skyddsombud?
Anton:
Information! Det är det vi grundar allting på, om någonting har hänt som behöver förbättras. Så tar vi det vidare till rätt gren av företaget.
Felix: Det är så vi kan gå igenom hur det kunde hända och varför det blev så och i förlängningen se till att det inte händer igen.