Frentabs Nollvisionsarbete

Under våren kommer vi att presentera Frentabs övergripande mål för hela verksamheten och alla bolag i koncernen. Först ut är målet gällande en nollvision för arbetsplatsolyckor. Vi börjar arbetet med att ta en kaffe med vår koncern-VD John för att ta del av hans tankar. Vad är ett tillbud? Vart går gränsen?
Syftet med det här arbetet är att lyfta den typen av frågor och informera om vart man ska vända sig för att rapportera ett tillbud.
Kort och koncist – Lyfta säkerhetstänket i hela bolaget!


Vad innebär nollvisionen för dig?

– För mig som VD och ägare handlar det om att jag inte vill att någon ska göra sig illa, varken psykiskt eller fysiskt. Man ska vilja komma till jobbet, och känslan när man åker hem ska vara bra. För att det ska vara så krävs vissa parametrar där säkerheten utgör en viktig del. Det handlar också om att må bra i stort, det är av stor vikt för arbetsmiljön att vi har välmående personal, bara det gör att det blir säkrare.

Hur menar du rent konkret?
– Det finns alltid saker som kan förbättras, just när det gäller säkerheten får det inte bli så att vi slutar utvecklas för att vi redan gör det bra. Arbetet görs men det måste finnas ett erfarenhetsutbyte mellan arbetsplatserna så att vi minimerar riskerna för att göra om samma misstag, det är det som är hela tanken med tillbudsrapporteringen. På så sätt kan vi säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetet och göra det till en rutin.

Vad är ett tillbud?
– Det är en händelse som inträffat där ingen har gjort illa sig men skulle kunnat göra det. Vi har en mailadress skapad för att det ska kunna anmälas. Tillbudsrapporten blir sedan ett material för oss på ledningsnivå att arbeta proaktivt med så att liknande händelser förhoppningsvis inte sker igen.

Varför är det viktigt?
– Vi vill verkligen från både ägarnivå och ledningsnivå lyfta arbetsmiljöarbetet och hur viktigt det är. Ett av våra ledord är respekt, det här arbetet grundar sig i vår personal och respekten gentemot varandra. Fokus får inte ligga på att bara tjäna pengar, det övergår inte säkerheten. Det handlar inte om att vi inte är duktiga på det idag, men just den här falska tryggheten kan bli farlig och det resulterar i att vi inte utvecklas i vårt säkerhetsarbete. Vi behöver skapa ett tankesätt där vi börjar tänka mer ur ett långsiktigt säkerhetsperspektiv.

Vad ligger till grund för det här arbetet?
– Vi får inte in tillräckligt med rapporteringar, vi behöver mer material att arbeta med för att veta vad som kan förbättras.
Det är också viktigt att alla vet hur de ska gå till väga för att rapportera ett tillbud. Idag har vi för lite underlag att arbeta med för att veta vad vi ska satsa på men vi vet att det med stor sannolikhet går att utveckla.

Hur berör det enskild medarbetare?
– I den bästa av världar skapar varje enskild individ en tanke med vad man själv kan påverka. Jag tror att det är det som är det riktiga arbetsmiljöarbetet. Då kan vi från ledningshåll tillgodose att resurser finns i form av tid, pengar och information. Mycket handlar om att börja tänka säkerhet och vara rädda om varandra.

På vilket sätt kan vi alla bidra i våra olika roller i vardagen?
– Vi har en fundamental inställning att vi bryr oss om varandra som jag tror är grunden. Genom att lyfta tillbuden och få ut information i organisationen kan arbetsmiljöarbetet bli ännu bättre.
Det handlar inte om att arbetsplatserna är osäkra idag men vi behöver tydligare information på ledningsnivå om vad som kan förbättras, det måste bli en självklarhet.

Vad vill du att alla ska ta med sig?
– Ge det en extra tanke och våga stanna upp om något moment inte känns säkert. Jag vill att alla ska veta att det finns resurser för att ändra på det.
Säkerheten kostar inte pengar, tvärtom. Det finns inte en kund idag som inte värdesätter en säker arbetsplats.
Det måste finnas ekonomi för säkerhet, att ta en genväg är ofta att ta en farlig senväg. Om en olycka händer för att man tummat på säkerheten så kommer det visa sig att det blir kostsamt i längden. Här kommer ett annat av våra ledord in, affärsmässighet.
Den enskilda medarbetaren får aldrig tro att vi ska rucka på säkerheten för att det är för dyrt, det ska alltid ifrågasättas. Ingen ska känna sig skyldig för att man ber om resurser i den här frågan.
Jag förväntar mig också att man får återkoppling på alla rapporteringar som sker, det kommer att vara jätteviktigt!


Det här är den första ur en intervjuserie som kommer att löpa från och med början på mars till slutet på mars. Vi kommer att kunna ta del av hur tankarna går kring arbetsplatsolyckor, tillbud och nollvision hos medarbetare med olika roller på Frentab.