Arbete pågår i Snättringe Park

Stockholm Vatten har nu påbörjat ledningsarbeten i Snättringe Park, Huddinge där man förstärker en befintlig huvudvattenledning inför stundande markarbeten.

Härnäst planeras för utbyggnad av vägar och media för att möjliggöra Frentabs nya bostadsområde!