Vi har bytt bolagsnamn!

Det senaste året har Frentab genomgått ett omfattande arbete med varumärkesplattform och ny grafisk profil. Som ett led i detta arbete har vi bytt namn på två av våra bolag;

Frentab Anläggning AB blir Frentab Återvinning AB.

Frentab Entreprenad & söner AB blir Frentab Entreprenad AB.

Vi har samma organisationsnummer och fakturaadresser – det enda som är nytt är bolagsnamnen!

Frentab utgörs av tre verksamheter: Frentab Återvinning, Frentab Entreprenad och Frentab Fastighetsutveckling.
Namnbytena förtydligar våra verksamheter och knyter dem samman ur ett helhetsperspektiv – Precis så som vi vill arbeta!

Vi är otroligt stolta över vår utveckling framåt!